icon
icon
icon
BrandyCognac có sự khác biệt như thế nào?

Các thương hiệu Bardinet-VSOP, Bardinet French Brandy VSOP, Beehive Honey French Brandy VSOP, Chetelle Napoleon, St. Rhys Napoleon Brandy, các loại Cognac...

(Phân loại)
(Quốc gia)
(Vùng)
(Thương hiệu)
(Giá tiền)
(Thể tích)
(Nồng độ)

hỏi & đáp
về Rượu Brandy - Cognac

hỏi & đáp
về Rượu Brandy - Cognac

H

Hoa

Jonhny walke loai 1000cc còn không? Giá?

05:30 19/01/2024