icon
icon
icon

Trang chủ  /  Thông báo và tin tức của Winemart  /  Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

05-06-2022

Hướng dẫn cách mua hàng tại Winemart một cách nhanh chóng và thuận tiện
  1. Bước 1: Chọn loại rượu trên Danh mục hoặc Gõ tên loại rượu lên thanh Tìm kiếm
  2. Bước 2: Chọn Thêm vào giỏ hàng
  3. Bước 3: Chọn Thanh toán
  4. Bước 4: Chờ xác nhận