icon
icon
icon

Trang chủ  /  Thông báo và tin tức của Winemart  /  Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

17-03-2023

Mời quý khách xem qua chính sách giao hàng của Winemart áp dụng từ 01/03/2022

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG WINEMART

1. Thời gian hoạt động giao hàng

  • 9h00 – 21h00 từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

2. Phạm vi giao hàng

  • Toàn Quốc

3. Quy định về chi phí giao hàng

STT Đơn giá (VNĐ) Phạm vi (tính từ chi nhánh giao hàng) Phí giao hàng
1 Nhỏ hơn 1 triệu Bất kỳ Không hỗ trợ phí giao hàng
2 Từ 1 triệu đến nhỏ hơn 2 triệu 5 Km Miễn phí
3 Từ 1 triệu đến nhỏ hơn 2 triệu Lớn hơn 5 Km Không hỗ trợ phí giao hàng
4 Từ 2 triệu đến nhỏ hơn 10 triệu Lớn hơn 5 Km đến nhỏ hơn 10 Km Miễn phí
5 Từ 2 triệu đến nhỏ hơn 10 triệu Lớn hơn 10 Km Không hỗ trợ phí giao hàng
6 Từ 10 triệu trở lên Bất kỳ Miễn phí
7 Nhỏ hơn 5 triệu Ngoại tỉnh Không hỗ trợ phí giao hàng
8 Từ 5 triệu đến nhỏ hơn 10 triệu Ngoại tỉnh Hỗ trợ 50% phí giao hàng
9 Từ 10 triệu trở lên Ngoại tỉnh Miễn phí

 

Quý khách lưu ý Winemart sẽ không thu hộ COD ngoài TP.HCM

*Ngày áp dụng: 01/03/2022.

Xem thêm một số chính sách khác: