icon
icon
icon

Đất nước Scotland nổi tiếng với những dòng rượu whisky, được sản xuất bởi hơn 120 nhà chưng cất, từ các vùng nổi tiếng: Campbeltown, Highland, Islay, Lowland and Speyside. Hương vị whisky của Scotland đa dạng, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như lúa mạch, nguồn nước cũng như lượng muội than (peat) được sử dụng. Rượu whisky phải được ủ tối thiểu 3 năm ở Scotland mới được gọi là Scotch whisky. Lịch sử sản xuất whisky tại Scotland đã trải dài được 11 thế kỉ, người ta tin rằng whisky bắt đầu được sản xuất tại đây khi phương pháp sản xuất rượu vang được lan truyền ở các tu viện khắp châu Âu. Scotland không có nho làm rượu, các tu sĩ và linh mục đã sử dụng ngũ cốc (lúa mạch) thay cho nho để chưng cất lên dòng rượu mạnh. Tên của dòng rượu này ban đầu được gọi theo tiếng Gaelic, từ chữ uisge beatha, nghĩa là "nước của sự sống". Những ghi chép đầu tiên trên văn bản xuất hiện muộn hơn, vào năm 1494, gọi tên loại đồ uống này là Acqua Vitae, tiếng Latin cho "nước của sự sống". 

(Giống nho)
(Giá tiền)
(Thể tích)
(Nồng độ)

Không có sản phẩm phù hợp