Các sommelier giới thiệu

YOU STYLE, WE WINE  – PHONG CÁCH ĐỊNH HÌNH CUỘC SỐNG

60.000.000 VNĐ/NĂM CHỈ CÒN 35.000.000 VNĐ/NĂM

(Nhận ngay 120 chai vang/năm, tủ bảo quản rượu vang thương hiệu Vinocave, decanter, bộ 6 ly vang cao cấp và đồ khui).