Tempranillo là giống nho đỏ được trồng chủ yếu ở vùng Rioja (Tây Ban Nha). Trong tiếng Tây Ban Nha, temprano có nghĩa là “sớm”.