Carmenere – Câu chuyện về giống nho tưởng chừng sắp tuyệt chủng nhưng lại phát triển mạnh mẽ ở Chilê.