Các sommelier giới thiệu

GÓI RƯỢU VANG CHO NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

45.000.000 VNĐ/NĂM CHỈ CÒN 35.000.000 VNĐ/NĂM

(Nhận ngay tủ bảo quản rượu vang thương hiệu Nhật Bản, decanter, bộ 6 ly vang cao cấp và đồ khui).

#10ChaiMoiThang #TronBoUongVang #TanninMoiNgay